Integritetspolicy

För oss (PrintXpress AB) är hemsidebesökares integritet väldigt viktig. Vi värnar om din personliga integritet och personliga data. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och i denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Vi använder HTTPS/SSL-certifikat för att kryptera datan som skickas mellan dig och servern. Detta förhindrar obehöriga personer från att se informationen som skickas på nätet mellan dig som användare och servern som hostar denna webbplats.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Vilka personuppgifter samlar vi in, varför och hur länge?

Formulär

Vi lagrar informationen som du anger på respektive fält i formuläret, informationen du anger kompletteras med metadata om din enhet. Metadatan inkluderar IP-adress, webbläsartyp och -version samt operativsystem. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas i syfte för att kontakta dig eller administrera den åtgärd som du har begärt. Utöver detta lagrar vi personuppgifter enligt vad som krävs enligt lag, vi sparar även aldrig personuppgifter längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte. Informationen som du anger i formuläret vidarebefordras med mejl till vår kontaktperson (claes.nord@printxpress.se). Informationen sparas även i systemet (WordPress) för att säkerställa att din begäran inte går förlorad om e-postservern skulle vara nere. När du fyller i formuläret och skickar in den till oss via denna webbplats (printxpress.se) samtycker du till behandling av din personuppgifter enligt denna policy.

Delning av data till tredje part

Shock Hosting

Hostingleverantör som tillhandahåller servern för denna webbplats. Förutom hosting av denna webbplats delar vi inga personuppgifter direkt till Shock Hosting. Vänligen läs deras integritetspolicy om ni vill veta mer.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Vi (PrintXpress AB) ansvarar över att behandla dina personuppgifter när du besöker vår hemsida (printxpress.se). Vår organisationsnummer är 559321-7648 och om du har några frågor eller behöver kontakta oss kan du göra det via claes.nord@printxpress.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen (https://printxpress.se/integritetspolicy/).